Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej

sprawa nr 42/>PU/2020/TCz

Tytuł – Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-31

Data publikacji do 2020-09-01

Termin składania ofert: 2020-09-01

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8, 72000000-5

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 31.07.2020
Data modyfikacji 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry