Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOM

nr postępowania 45/>PU/2020/MT

Tytuł – Dostawa licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOM

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-30

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8

Metadane

Data publikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry