Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa serwerów plików NAS

sprawa nr 44/>PU/2020/TCz

Tytuł – Dostawa serwerów plików NAS

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-07

Data publikacji do 2020-09-08

Termin składania ofert: 2020-09-15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30233100-2

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 07.08.2020
Data modyfikacji 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry