Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego w budynku CBA

Sprawa nr 46/>PU/2020/TCz

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-11

Data publikacji do 2020-08-26

Termin składania ofert: 2020-08-26

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 39717200-3, 39717000-1,45331000-6

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 11.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry