Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Remont istniejących przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od studni S.1 i S.2 zlokalizowanych na terenie nieruchomości CBA (Al. Ujazdowskie 9) do kanału zlokalizowanego w pasie drogowym Alei Ujazdowskich

postępowanie nr 51/>PU/2020/EMi

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-20

Data publikacji do 2020-09-14

Termin składania ofert do 2020-09-14

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 20.08.2020
Data modyfikacji 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry