Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie Polski

postępowanie nr 48/>PU/2020/EJ

Tytuł – Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie Polski

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-26

Data publikacji do 2020-09-28

Termin składania ofert: 2020-10-05

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09300000-2

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZPpod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 26.08.2020
Data modyfikacji 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry