Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa hełmów odłamkowo-i kuloodpornych oraz urządzeń do bezpiecznego załadowania i rozładowania broni

postępowanie nr 49/>PU/2020/EMi

Tytuł – Dostawa hełmów odłamkowo-i kuloodpornych oraz urządzeń do bezpiecznego załadowania i rozładowania broni

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-09-02

Data publikacji do 2020-10-05

Termin składania ofert: 2020-10-05

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35813000-6, 35113000-9

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry