Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa amunicji, kartridży i baterii do paralizatora elektrycznego TASER X2

postępowanie nr 47/>PU/2020/EJ

Tytuł – Dostawa amunicji, kartridży i baterii do paralizatora elektrycznego TASER X2

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-28

Data publikacji do 2020-09-29

Termin składania ofert: 2020-10-05

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-6, 35200000-6

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZPpod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 28.08.2020
Data modyfikacji 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry