Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego ...

projekt rozporządzenia (pdf 4.06 MB)

projekt rozporządzenia (doc 85.5 KB)

projekt rozporządzenia-6.X.2009 pdf 2.60 MB)

projekt rozporządzenia-6.X.2009 (doc 71 KB)

 Dokumenty do projektu:

zgoda PRM-2.X.2008 (pdf 293.72 KB)

opinia-SKRM-23.X (pdf 559.72 KB)

rozdzielnik-5.XI (pdf 628.59 KB)

opinia SKRM-18.XI (pdf 1.01 MB)

opinia UKIE-19.XI (pdf 423.72 KB)

opinia MF-21.XI (pdf 700.84 KB)

opinia MPiPS-21.XI (pdf 371.72 KB)

opinia MSWIA-4.XII (pdf 409.47 KB)

opinia RCL-10.XII (pdf 611.84 KB)

pismo Szefa CBA-24.VII.2009 (pdf 4.83 MB)

opinia MF-3.VIII.2009 (pdf 372.72 KB)

opinia RCL-7.VIII.2009 (pdf 1.40 MB)

opinia SKds.SS-14.IX.2009 (pdf 678.09 KB)

opinia KdsSS-24.IX.2009 (pdf 799.47 KB)

pismo RCL-29.IX.2009 (pdf 2.40 MB)

opinia SKdsSS-1.X.2009 (pdf 1.05 MB)

pismo Szefa CBA-9.X.2009 (pdf 3.30 MB)

opinia SK ds. SS - 16.X.2009 (pdf 394.72 KB)

opinia SK ds.SS-16.X.2009 (pdf 328.22 KB)

opinia nr 37-09 Kds.SS-30.X.2009 (pdf 634.84 KB)

pismo Szefa CBA-16.II.2010 (pdf 367.72 KB)

pismo RCL-22.II.2010 (pdf 281.47 KB)

pismo Szefa CBA-4.III.2010 (pdf 300.47 KB)

opinia MSZ-15.III.2010 (pdf 370.22 KB)

Metadane

Data publikacji 12.11.2008
Data modyfikacji 03.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry