Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego

projekt rozporządzenia (pdf 119.14 KB)

projekt rozporządzenia (doc 48.5 KB)

projekt rozporządzenia-21.12.2009 (pdf 1.68 MB)

projekt rozporządzenia-21.12.2009 (doc 54.5 KB)

Dokumenty do projektu:

opinia SKRM-13.X.2008 (pdf 551.72 KB)

rozdzielnik-28.X (pdf 663.59 KB)

opinia MF-6.XI.2008 (pdf 374.47 KB)

opinia SKRM-7.XI (pdf 882.09 KB)

opinia MEN-14.XI (pdf 474.92 KB)

opinia AW-14.XI (pdf 1.25 MB)

opinia MRiRW-17.XI (pdf 391.47 KB)

opinia UKIE-17.XI (pdf 442.47 KB)

opinia PAA-17.XI (pdf 1.10 MB)

opinia MŚ-19.XI (pdf 402.47 KB)

opinia MSWiA-20.XI (pdf 1.49 MB)

opinia RCL-25.XI (pdf 1.05 MB)

opinia PAA-25.V.2009 (pdf 556.97 KB)

opinia MSWiA-2.VI.2009 (pdf 364.97 KB)

pismo SKdsSS-30.VI.2009 (pdf 339.72 KB)

opinia KdsSS-15.VII.2009 (pdf 524.34 KB)

pismo SKdsSS-20.VII.2009 (pdf 1 MB)

pismo SKds.SS-7.IX.2009 (pdf 368.97 KB)

opinia SKdsSS-28.IX.2009 (pdf 589.84 KB)

opinia RCL-21.X.2009 (pdf 722.59 KB)

pismo SK ds. SS-7.X.2009 (pdf 370.47 KB)

opinia RCL-21.X.2009 (pdf 733.84 KB)

opinia RCL-9.XII.2009 (pdf 395.72 KB)

pismo Szefa CBA-29.XII.2009 (pdf 1.86 MB)

opinia UKIE-31.12.2009 (pdf 1.4 MB)

Metadane

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 03.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry