Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania,...

projekt rozporządzenia-15.V.2009 (pdf 146.95 KB)

projekt rozporządzenia-26.V.2011 (pdf 511.47 KB)

projekt rozporządzenia-1.VII.2011 (pdf 457.79 KB)

projekt rozporządzenia-15.VII.2011 (pdf 457.96 KB)

projekt rozporządzenia-16.VIII.2011 (pdf 414.70 KB)

Dokumenty do projektu:

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o uwagi do projektu-27.V.2011 (pdf 327.42 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji przekazujące projekt rozporządzenia-20.VII.2011 (pdf 246.72 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorucyjnego w odpowiedzi na uwagi  zgłoszone do projektu  rozporządzenia przez RCL, GIODO, KSS i MSWiA wraz z nowym projektem rozporządzenia z dnia 1 lipca 2011-7.VII.2011 (pdf 310.22 KB)

Zestawienie uwag (pdf 188.81 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych z prośbą o zaopiniowanie projektu-29.VI.2011 (pdf 252.97 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Komisji do spraw Służb Specjalnych z prośbą o zaopiniowanie projektu-29.VI.2011 (pdf 263.97 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykrupcyjnego do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o ponowne zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-4.VII.2011 (pdf 394.97 KB)

Pismo Szefa CBA z prośbą o uwagi do nowego projektu-29.VII.2011 (pdf 635.34 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Zastępcy Prokuratora Generalnego z odpowiedzią na zgłoszone uwagi-19.VIII.2011 (pdf 1.12 MB)

Pismo Prokuratora Generalnego do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagami do projektu-31.VIII.2011 (pdf 653.34 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z odpowiedzią na zgłoszone uwagi-19.08.11 (pdf 633.34 KB)

Pismo Wiceprezes Sądu Okręgowego do Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagami do projektu-30.VIII.2011 (pdf 804.72 KB)

Pismo Dyrektora Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z odpowiedzią na zgłoszone uwagi-19.VIII.11 (pdf 376.22 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Dyrektora Departamentu Komitetu Rady Ministrów przekazujące projekt-06.IX.2011 (pdf 298.47 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji przekazujące projekt rozporządzenia-16.09.2011 (pdf 329.72 KB)

Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o niepodleganiu projektu prawu UE-12.IX.2011 (pdf 396.72 KB)

Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o niepodleganiu projektu prawu UE-17.X.2011 (pdf 383.72 KB)

Metadane

Data publikacji 07.10.2009
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry