Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

projekt zarządzenia-11.VII.2011 (pdf 162.06 KB)

projekt zarządzenia-4.VIII.2011 (pdf 565.59 KB)

projekt zarządzenia-01.IX.2011 (pdf 123.73 KB)

projekt zarządzenia-14.IX.2011 (pdf 115.11 KB)

projekt zarządzenia-11.I.2012 (pdf 155.50 KB)

projekt zarządzenia-23.I.2012 (pdf 154.89 KB)

 

Dokumenty do projektu

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o upoważnienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do opracowania i uzgodnienia projektu-8.VI.2011 (pdf 275.89 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-4.VII.2011 (pdf 271.92 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o uwagi do projektu-11.VII.2011 (pdf 250.72 KB)

Pisma Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o uwagi do nowego projektu-9.VIII (pdf 257.97 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych z prośbą o wyrażenie opinii-05.X.2011 (pdf 233.22 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazujące projekt zarządzenia-03.I.2012 (pdf 304.43 KB)

 

Pismo Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego RCL do Dyrektora Biura Prawnego CBA informujące o możliwości zwolnienia projektu z Komisji Prawniczej-23.I.2012 (pdf 284.68 KB) - nowość

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazujące projekt-24.I.2012 (pdf 303.72 KB)

 

Metadane

Data publikacji 12.07.2011
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 6
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 6
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry