Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji

Projekt rozporządzenia-2.VIII.2011 (pdf 2.10 MB)

Projekt rozporzadzenia-2.XI.2011 (pdf 191.19 KB)

Projekt rozporządzenia-5.I.2011 (pdf 240.74 KB)

 

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wyrażenie zgody na opracowanie i uzgodnienie projektu-2.VIII.2011 (pdf 685.09 KB)

Zgoda Prezesa Rady Ministrów na opracowanie i uzgodnienie projektu-12.VIII.2011 (pdf 370.72 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych informujące o zgodzie Prezesa Rady Ministrów na opracowanie i uzgodnienei projektu-31.VIII.2011 (pdf 267.72 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-26.VIII.2011 (pdf 238.97 KB)

Pismo Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów do Szefa CBA informujące o braku uwag do Oceny Skutków Regulacji-30.VIII.2011 (pdf 289.72 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o uwagi do projektu-1.IX.2011 (pdf 271.97 KB)

Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o nieobejmowaniu projektu prawem UE-12.IX.2011 (pdf 333.72 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagami do projektu-13.IX.2011 (pdf 1.65 MB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z odpowiedzią na uwagi-29.IX.2011 (pdf 1.64 MB)

Pismo Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagami do projektu-17.X.2011 (pdf 1.23 MB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z odpowiedzią na uwagi-3.XI.2011 (pdf 553.09 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informująceo o braku uwag do projektu-03.11.2011 (pdf 286.43 KB)

Pismo Dyrektora Biura Prawnego Służby Wywiadu Wojskowego do Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do projektu-14.IX.2011 (pdf 287.97 KB)

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do projektu-14.IX.2011 (pdf 257.72 KB)

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do projektu-15.IX.2011 (pdf 274.72 KB)

Pismo Ministra Finansów do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do projektu-18.IX.2011 (pdf 266.97 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych z prośbą o zaopiniowanie projektu-15.XI.2011 (pdf 244.97 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych informujące o przekazaniu projektu do zaopiniowania w trybie obiegowym-18.XI.2011 (pdf 307.47 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o uwagach Ministra Finansów-15.XII.2011 r. (pdf 1.33 MB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Ministra Finansów z odpowiedzią na zgłoszne uwagi-5.I.2012 (pdf 1.95 MB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych informujące o akceptacji projektu przez Ministra Finansów - 17.I.2012 r. (pdf 265.18 KB) - nowość

Pismo Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych-23.XII.2011 (pdf 479.03 KB)

Metadane

Data publikacji 01.09.2011
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 6
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 6
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry