Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Projekt rozporządzenia-31.VIII.2011 (pdf 5.21 MB)

Projekt rozporządzenia-24.I.2012 (pdf 309.39 KB)

Projekt rozporządzenia-5.III.2012 (pdf 301.88 KB)

Projekt rozporządzenia-24.IV.2012 (pdf 310.13 KB)

 

Dokumenty do projektu:

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zgodę na opracowanie i uzgodnienie projektu rozporządzenia-1.IX.2011 (pdf 772.59 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o zgodzie Prezesa Rady Ministrów na opracowanie projektu-20.IX.2011 (pdf 266.97 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-22.IX.2011 (pdf 253.72 KB)

Pismo Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do Oceny Skutków Regulacji-27.IX.2011 (pdf 306.47 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o uwagi do projektu-30.IX.2011 (pdf 527.09 KB)

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag-12.X.2011 (pdf 249.22 KB)

Pismo Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do projektu-12.X.2011 (pdf 263.97 KB)

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o braku uwag do rozporzadzenia-14.X.2011 (pdf 289.97 KB)

Pismo Ministra Finansów do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagą do projektu-13.X.2011 (pdf 298.22 KB)

Pismo Ministra Spraw Zagranicznych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z uwagami do projektu-21.X.2011 (pdf 1.88 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Ministra Spraw Zagranicznych z odpowiedzią na zgłoszone uwagi-16.II.2012  (pdf 830.78 KB)

Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z  prawem Unii Europejskiej-24.02.2012 (pdf 516.43 KB)

 

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przekazujące projekt-7.III.2012 (pdf 270.68 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące o przekazaniu projektu do uzgodnień-12.III.2012 (pdf 357.68 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych przekazujące projekt-7.III.2012 (pdf 276.43 KB)

Opinia Komisji do Spraw Służb Specjalnych - 30.III.2012 (pdf 479.34 KB)

Pismo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolenienie projektu z komisji prawniczej - 26.IV.2012 (pdf 312.47 KB) - najnowsze

Metadane

Data publikacji 26.09.2011
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 6
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 6
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry