Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości CBA w Rzeszowie przy ulicy Wspólnej 1

Postępowanie nr 5/>PU/2019/KK

Tytuł –  Dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości CBA  w Rzeszowie przy ulicy Wspólnej 1

Rodzaj zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-05-21

1. Pełna treść ogłoszenia w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9

Metadane

Data publikacji 03.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry