Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2

nr postępowania 29/>PU/2020/MT

Tytuł – świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-04

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65300000-6

Metadane

Data publikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry