Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup amunicji i granatów hukowo-błyskowych

sprawa nr 2/ZP/CBA/2016/TCz

Zakup amunicji i granatów hukowo-błyskowych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 11.02.2016

Data publikacji do 19.02.2016

Termin składania ofert 19.02.2016

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35330000-7

Metadane

Data publikacji 11.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry