Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Remont układu centrali cieplnej w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu

postępowanie nr 4/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł – Remont układu centrali cieplnej w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-03-18

Data publikacji do 2016-04-04

Termin składania ofert 2016-04-04

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45000000-7, 42511110-5, 45111300-1, 45300000-0, 45332200-4, 45317300-5, 45317200-2, 45311000-0, 45110000-1, 45331000-6, 45231110-9, 45331200-8

Metadane

Data publikacji 18.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry