Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dzierżawa łączy teletrasmisyjnych o przepustowości 20 Mbit/s

Postępowanie nr 24/ZP/CBA/2016/KK

Tytuł - Dzierżawa łączy teletrasmisyjnych o przepustowości 20 Mbit/s

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-07-27

Data publikacji do 2016-08-23

Termin składania ofert 2016-08-23

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 64214400-3.

Metadane

Data publikacji 27.07.2016
Data modyfikacji 11.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry