Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

postępowanie nr 11>PU/2017/EMi

Tytuł –  Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Mieszczańskiej 9.

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-06-19

Data publikacji do 2017-07-03

Termin składania ofert 2017-07-03

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.33.00.00-9

Metadane

Data publikacji 19.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry