Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych

sprawa nr 34/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-09-21

Data publikacji do 2017-09-29

Termin składania ofert 2017-09-29

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   30125110-5, 30192300-4, 30124300-7, 30192112-9, 30124000-4, 30125100-2

Metadane

Data publikacji 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry