Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Usługa modyfikacji działającej Platformy e-learingowej CBA, jej obsługa oraz administrowanie

sprawa nr 29/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Usługa modyfikacji działającej Platformy e-learingowej CBA, jej obsługa oraz administrowanie

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-09-21

Data publikacji do 2017-09-29

Termin składania wniosków 2017-09-29

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80420000-4, 80521000-2, 80000000-4

Metadane

Data publikacji 21.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry