Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup mebli biurowych na potrzeby jednostek CBA

Tytuł –   Zakup mebli biurowych na potrzeby jednostek CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-15

Data publikacji do 2018-03-29

Termin składania ofert 2017-03-29

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2

Metadane

Data publikacji 15.03.2018
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry