Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Rozbudowa centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

sprawa nr 9/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Rozbudowa centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-15

Data publikacji do 2018-03-30

Termin składania ofert 2017-03-30

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45331100-7, 45330000-9

Metadane

Data publikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry