Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Grupowe ubezpieczenie na życie

Postępowanie nr 12/>PU/2018/KK

Tytuł –  Grupowe ubezpieczenie na życie

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-27

Data publikacji do 2018-05-10

Termin składania ofert 2017-05-10

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8.

Metadane

Data publikacji 27.03.2018
Data modyfikacji 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry