Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

sprawa nr 31/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-21

Data publikacji do 2018-06-07

Termin składania ofert 2017-06-07

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45443000-4, 45410000-4, 45311200-2

Metadane

Data publikacji 21.05.2018
Data modyfikacji 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry