Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Postępowanie nr 1/USS/2018/KK

Tytuł –  Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-08-22

Data publikacji do 2018-08-30

Termin składania ofert do 2018-09-17

1. Pełna treść ogłoszenia  i SIWZ została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92600000-7, 92610000-0, 92330000-3

Metadane

Data publikacji 22.08.2018
Data modyfikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry