Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup 2 szt. pojazdów służbowych typu SUV

postępowanie nr 52/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Zakup 2 szt. pojazdów służbowych typu SUV

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-04

Data publikacji do 2018-10-11

Termin składania ofert 2018-10-11

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1

Metadane

Data publikacji 04.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry