Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Postępowanie nr 44/>PU/2018/KK

Tytuł –  Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-04

Data publikacji do 2018-10-23

Termin składania ofert do 2018-10-23

1. Pełna treść ogłoszenia  i SIWZ została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32523000-5

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 04.09.2018
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry