Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej dla potrzeb budynku Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, położonego przy ul. Serdecznej 1 w Wysogotowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

sprawa nr 51/>PU/2018/TCz

Tytuł – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej dla potrzeb budynku Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, położonego przy ul. Serdecznej 1 w Wysogotowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-05

Data publikacji do 2018-09-13

Termin składania ofert 2017-09-13

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej na platformie Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71320000-7, 71200000-0, 71248000-8

 

 

Metadane

Data publikacji 05.09.2018
Data modyfikacji 07.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry