Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych EMBA dla 30 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

sprawa nr 2/USS/2018/TCz

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-09

Data publikacji do 2018-11-23

Termin składania ofert 2017-11-23

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80300000-7

Metadane

Data publikacji 09.10.2018
Data modyfikacji 15.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry