Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup akcesoriów teleinformatycznych do modernizacji komputerów.

sprawa nr 73/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zakup akcesoriów teleinformatycznych do modernizacji komputerów.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - zawiadomienie o wyborze oferty

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-08

Data publikacji do 2018-11-16

Termin składania ofert 2017-11-16

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30230000-0

Metadane

Data publikacji 08.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry