Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie, w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Sprawa nr 74/>PU/2018/JC

Tytuł – świadczenie, w okresie 24  miesięcy od daty zawarcia umowy, usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-11-19

Data publikacji do 2018-11-27

Termin składania ofert 2017-11-27

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60400000-2, 63500000-4

Metadane

Data publikacji 19.11.2018
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry