Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa przenośnego urządzenia rentgenowskiego

sprawa nr 72/>PU/2018/MT

Tytuł – Dostawa przenośnego urządzenia rentgenowskiego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-31

Data publikacji do 2018-11-08

Termin składania ofert 2017-11-15

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33111000-1

Metadane

Data publikacji 31.10.2018
Data modyfikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry