Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 2/USS/2019/TCz

Tytuł – Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-16

Data publikacji do 2019-01-24

Termin składania ofert 2019-01-24

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.51.00.00-8, 70.13.00.00-1

Metadane

Data publikacji 16.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry