Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

postępowanie nr 1/OBR/2019/MT

Tytuł –Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń  i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-02-19

Data publikacji do 2019-02-27

Termin składania wniosków 2019-03-06

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45312000-7, 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2, 45314320-0

Metadane

Data publikacji 19.02.2019
Data modyfikacji 28.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry