Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP oraz dostawa licencji

postępowanie nr 7/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP oraz dostawa licencji

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-02-26

Data publikacji do 2019-04-02

Termin składania ofert 2019-04-02

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

 

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 72250000-2, 72590000-7, 48000000-8

Metadane

Data publikacji 26.02.2019
Data modyfikacji 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry