Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynku siedziby CBA położonym w Warszawie przy ul. Ujazdowskich 9

sprawa nr 25/>PU/2019/MT

Tytuł – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynku siedziby CBA położonym  w Warszawie przy ul. Ujazdowskich 9

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 10-05-2019

Data publikacji do 07-06-2019

Termin składania wniosków 07-06-2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba 

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona na PlatformiePZP

Metadane

Data publikacji 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry