Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa artykułów biurowych

sprawa nr 28/>PU/2019/MT

Tytuł – Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 15-05-2019

Data publikacji do 23-05-2019

Termin składania ofert:  23-05-2019

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry