Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku

sprawa nr 13/>PU/2020/TCz

Tytuł - Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku lub do wyczerpania środków

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 21-02-2020

Data publikacji do 02-03-2020

Termin składania ofert: 02-03-2020, godz.: 10:30

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8

Metadane

Data publikacji 21.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry