Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4d

postępowanie nr 14/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-03-12

Data publikacji do 2020-03-30

Termin składania wniosków 2020-03-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71200000-0, 71250000-5, 71240000-2, 71220000-6, 71221000-3.

Metadane

Data publikacji 12.03.2020
Data modyfikacji 17.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry