Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa dodatkowego osprzętu do broni

postępowanie nr 52/>PU/2020/JC

Tytuł – Dostawa dodatkowego osprzętu do broni

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-08-28

Data publikacji do 2020-08-28

Termin składania ofert: 2020-09-30

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35000000-4

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry