Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Serwis samochodów służbowych CBA

postępowanie nr 50/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-10

Data publikacji do 2018-10-16

Termin składania ofert 2018-10-16

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50110000-9

Metadane

Data publikacji 10.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry